پرسش از فرنود حسنی

Pin Pad چیست؟

صفحه کليد کوچکي که شامل کليد هاي عددي است. PIN مخفف کلمات personal identification number مي باشد و PAD به معني تاييد صحت و سقم اطلاعات ورودي براي انجام تراکنش است.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/07/15ساعت 21:2  توسط فرنود حسنی  |